Aktuelt

Kai Seljestad

Nå er kaien på Seljestad ferdigstilt og kan benyttes til alle ønskelige formål. Kaien er 270 meter lang med en betong kai beregnet for laste/losse operasjoner på 50 meter. Vektspesifikasjonen på kaien er på nyttelast 400 KN/m2 (40 tonn), punktlast 700KN(70 tonn), akseltrykk 100 tonn. Pullertene er sertifisert for 50
Kai Seljestad

Prosjekt ren Harstad havn

Kystverket og Harstad kommune samarbeider om å rense havnen for miljøgifter i sedimentene og utbedre farleden i Harstadboten. De forurensede massene skal legges i et strandkantdeponi på Seljestad. Harstad havn er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. St.meld. nr 14 (2006-2007) «Sammen
Prosjekt ren Harstad havn
 
FANT DU DET DU LETTE ETTER?
Hopp rett ned til innholdet