Nyheter

Rehabilitering av kai Fenes

Fenes
Etter kommunesammenslåing med Bjarkøy, 01.01.13, fikk Harstad Havn KF ansvar for flere kaier i Bjarkøy kommune. Kaia på Fenes er en allmenningskai som i dag brukes til anløp av legeskyssbåt, uregelmessige anløp av godsbåt, for fiskefartøyer, til fritidsformål (f eks Anna Rogde, Strønstad og andre større passasjer-/turistbåter, og private fritidsbåter), samt at den er en viktig beredskapskai for bruk av fartøyer som har akutte behov. Senest høsten 2015 måtte hurtigbåten slepes inn til Fenes etter at et fremmedlegeme satte seg fast i fremdriftsystemet til båten mens den gikk i Sandsøysundet. Kai Fenes ligger på Grytøya helt sør i Sandsøysundet og er en betongkai på 20 meter.

Rehabilitering
Kaifrontens sørlige ende hang løs og innfestingen var kun på betongfronten. Lavvannsputen delvis borte og løs. Det var stor fare for at fronten skulle falle ned om det ikke blir gjort snarlige tiltak.

Følgende ble gjort for å rehabilitere kaia; 6 nye stålpæler ble pælet ned og dyblet til fjell, ny høy- og lavvannspute, ny kaifront og fendring.

Anbud
Anbudet ble tildelt SR Sea Service AS. Prosjektet hadde fysisk oppstart første kvartal 2016 og ble overlevert Harstad Havn KF 14.04.16.

27.04.16
Børge Olsen
Prosjektleder

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet