Aktuelt

Reparasjon av SST3 (basekaia)

Fakta om kaia SST3 var ferdig sommeren 1985. Kaia er en cellespuntkai med fire spuntceller og mellomliggende delspunter. Samlet lengde på 66 meter, med betongdekke. Byggherre for kaia var Statoil/Norsk Hydro. Kaia ble overtatt av Harstad Havn KF i 1998. Skade på kaia I september 2015 raste deler av østre
Reparasjon av SST3 (basekaia)

Brannøvelse havnebygget

Harstad Havn KF kjører brannøvelse i havnebygget 2 ganger i året. Enkelte ganger har vi været på vår side, som i dag fredag 27.05, sol og varmt i luften. Alt personell som jobber i havnebygget evakuerte når brannalarmen ble utløst. Fung. driftsleder B. Olsen
Feature image not available

Rehabilitering av kai Fenes

Fenes Etter kommunesammenslåing med Bjarkøy, 01.01.13, fikk Harstad Havn KF ansvar for flere kaier i Bjarkøy kommune. Kaia på Fenes er en allmenningskai som i dag brukes til anløp av legeskyssbåt, uregelmessige anløp av godsbåt, for fiskefartøyer, til fritidsformål (f eks Anna Rogde, Strønstad og andre større passasjer-/turistbåter, og private
Rehabilitering av kai Fenes

Utbygging- og rehabilitering av kai Kjøtta

Kjøtta Kjøtta er en øy som ligger i Vågsfjorden rundt 9 kilometer nordøst for Harstad Sentrum. Fiskeoppdretter Isak Rogde slo seg ned her i 1877. Skonnerten «Anna Togde» ble kjøpt og drevet av Rogde med egen brygge og kai. Denne båten er i dag verdens eldste seilende skonnert og har
Feature image not available

Forskrift om anløpsavgift og forskrift om saksbehandlingsgebyr 2016

Harstad Havn KF sender på vegne av Harstad kommune og Ibestad Kommunde ut ny lokal forskrift om anløpsavgiften på høring. Forskriften kan leses i vedlagt link. Høringsfristen er satt til 08.05.2016. Les forskrift.
Forskrift om anløpsavgift og forskrift om saksbehandlingsgebyr 2016

Ny havnebåt

Harstad Havn har fått ny havnebåt. Havnebåten har fått navnet «Ann-Sylvi». Den er døpt etter Ann-Sylvi Hansen, som jobbet flere tiår i Harstad havn, fram til hun gikk av i 2011. MER INFO KOMMER.
Ny havnebåt

Kai Seljestad

Nå er kaien på Seljestad ferdigstilt og kan benyttes til alle ønskelige formål. Kaien er 270 meter lang med en betong kai beregnet for laste/losse operasjoner på 50 meter. Vektspesifikasjonen på kaien er på nyttelast 400 KN/m2 (40 tonn), punktlast 700KN(70 tonn), akseltrykk 100 tonn. Pullertene er sertifisert for 50
Kai Seljestad

Prosjekt ren Harstad havn

Kystverket og Harstad kommune samarbeider om å rense havnen for miljøgifter i sedimentene og utbedre farleden i Harstadboten. De forurensede massene skal legges i et strandkantdeponi på Seljestad. Harstad havn er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. St.meld. nr 14 (2006-2007) «Sammen
Prosjekt ren Harstad havn
 
FANT DU DET DU LETTE ETTER?
Hopp rett ned til innholdet