Nyheter

Kai Seljestad

Nå er kaien på Seljestad ferdigstilt og kan benyttes til alle ønskelige formål. Kaien er 270 meter lang med en betong kai beregnet for laste/losse operasjoner på 50 meter. Vektspesifikasjonen på kaien er på nyttelast 400 KN/m2 (40 tonn), punktlast 700KN(70 tonn), akseltrykk 100 tonn. Pullertene er sertifisert for 50 tonn og belastning fartøy (kaifront) er på 250 KN/m på hele kai legden.

Dybdeforholdene ved kaien varierer fra 4,8 til 8 meter. Harstad havn KF planlegger utdyping utenfor Seljestadkaien første halvår 2016. Vi beregner dypgående da til å være 7 meter.

Fartøyer som ønsker å benytte kaien bes kontakte Harstad havnevakt på epost havnevakta@harstad.kommune.no telefon 77001212 eller på Vhf kanal 12 (0600 – 1530).

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet