Nyheter

Utbygging- og rehabilitering av kai Kjøtta

Kjøtta
Kjøtta er en øy som ligger i Vågsfjorden rundt 9 kilometer nordøst for Harstad Sentrum. Fiskeoppdretter Isak Rogde slo seg ned her i 1877. Skonnerten «Anna Togde» ble kjøpt og drevet av Rogde med egen brygge og kai. Denne båten er i dag verdens eldste seilende skonnert og har sin base i Harstad.

På slutten av 1920-tallet ble det bygget en sildoljefabrikk som ble drevet til tidlig på 1980-tallet. Sildoljefabrikken med tilhørende bygninger og endel av eksiterende kai ble solgt til pravete eiere ved nedleggelsen av fabrikken. Den offentlige delen av kaia ble så overtatt av Harstad Havnevesen i 1984. Befolkningen på Kjøtta er hovedsaklig langs nordvestsiden av øya. Det er ca. 10 fastboende på øya og mange hus benyttes som fritidseiendommer og feriehus. Øya har ikke veiforbindelse og samfunnet er defor helt avhengig av en velfungerende hurtigbåtforbindelse.

Utbygging/rehabilitering
Arbeidet omfattet blant annet 40 nye pæler, utskifting av bærende konstruksjon, nytt kaidekke, forlengelse av kai, ny kaifront, riving og montering av nytt venterom, etablering av ny redskapsbod og ny fendring.

Anbud
Anbudet ble tildelt av SR Sea Service AS. Prosjektet hadde fysisk oppstart vinteren 2015 og ble overlevert Harstad Havn KF 05.02.16.

Børge Olsen
Prosjektleder

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet