Sjøkart
Norsk sjøkart nr. 77 og 487.

Innseilinger
Det er mange innseilingsmuligheter til våre havneområder, her ser du noen av dem:

innseiling

Den Norske Los
Se utdrag fra Den Norske Los

Lostjenester
Lostjenester bestilles av Lødingen Losstasjon.
Kontakt: 76 98 68 10 / VHF kanal: 13/16 / pilot.lodingen@kystverket.no