Alle fartøy som skal rapportere anløp til norske myndigheter og havner skal gjøre dette via hjemmesiden til SafeSeaNet. Fartøy som faller utenfor rapporteringskravene til SafeSeaNet, skal rapportere trafikk via e-post til havnevakta.

Send e-post – klikk her.

Spørsmål? Kontakt havnevakta på tlf 77 00 12 12 | havnevakta@harstad.kommune.no