Alle fartøy som skal rapportere anløp til norske myndigheter og havner skal gjøre dette via hjemmesiden til SafeSeaNet. Fartøy som faller utenfor rapporteringskravene til SafeSeaNet, skal bruke elektronisk skjema under.

Endringer eller kansellering av anløp gjøres også fra dette skjema.

Spørsmål? Kontakt havnevakta på tlf 77 00 12 12 | havnevakta@harstad.kommune.no


Ankomstmelding:

Rederi (obligatorisk)

Skipets navn (obligatorisk)

IMO nummer

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

ISPS fartøy
JANei
Eventuelle ISPS dokumenter kan sendes på epost til havnevakta@harstad.kommune.no

Opplysninger om last eller formål med besøket