Fører av fartøy eller en representant for fartøyet skal gi forhåndsmelding til havnevakta før fartøyet anløper kommunens sjøareal, om mulig minst 24 timer før ankomst.

Endringer eller kansellering av anløp gjøres også fra dette skjema.

Spørsmål? Kontakt havnevakta på tlf 77 00 12 12 | havnevakta@harstad.kommune.no


Ankomstmelding:

Rederi (obligatorisk)

Skipets navn (obligatorisk)

IMO nummer

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

ISPS fartøy
JANei
Eventuelle ISPS dokumenter kan sendes på epost til havnevakta@harstad.kommune.no

Opplysninger om last eller formål med besøket