ISPS
ISPS (International Ship and Port facility Security code) områder gjelder for fartøy med ISSC sertifikat og er strengt adgangsbegrensede. Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på området eller om bord på skipet. Kontroll og identifikasjon gjelder også for leverandører, service-personell og andre som betjener skipet.

Adgang til ISPS områder
Besøkende til fartøyet meldes til havnevakta av skipet/representant for skipet.

Kontakt:

Havnevakta | 77 00 12 12 | havnevakta@harstad.kommune.no

ISPS områder
Følgende områder er godkjente ISPS områder:

  1. Larsneset (NOHRD-0001)
  2. Stangnes kai 1 (NOHRD- 0002)
  3. Stangnes kai 2 og kai 3 (NOHRD-0005)
  4. Rødskjær kai (NOHRD-0025)
  5. Seljestad kai (NOHRD -0026)

Bedrifter som trenger forhåndsgodkjenning til ISPS områder i Harstad Havn:
Kontakt havnevakta | 77 00 12 12 | havnevakta@harstad.kommune.no