Miljø og klimamål

Miljø og klimamål

 

Miljø

Omgivelsene krever at vi ikke lenger bare reduserer vårt fotavtrykk, men forsterker det positive avtrykket. Harstad havn KF har som ambisjon å være blandt landets fremste havner på miljø og derfor er bærekraft, miljø og samfunnsansvar et overhengende strategisk fokus for virksomheten.

 

Klimamål

Vi har valgt å fokusere på Havnas bidrag til FNs bærekraftsmål 9, 11 og 17 i vår strategiplan 2022-2026

 

Bærekraftsmål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

 • Vi skal ta en grønn posisjon i det grønne skiftet ved å etablere og drive grønne kaier
 • All drift og utvikling av eiendomsmasse skal skje under strenge krav til bærekraft og miljø
 • bruk og utvikling av digitale løsninger skal bidra til bærekraftig og effektiv drift

 

 

Bærekraftsmål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige 

 • Vi skal bidra til et attraktivt og innbydende sentrum og lokalmiljø
 • Vi skal være en attraktiv, inkluderende arbeidsplass med utviklingsmuligheter for den enkelte
 • Vi skal ha et sterkt fokus på HMS i alt vi foretar oss
 • Vi skal bidra til utdannelse og opplæring gjennom å tilby lærlingeplass og samarbeid med utdanningsinstitusjoner om temaer til studentoppgaver
 • Vi skal ta ett ekstra ansvar for  å bidra til økt sikkerhet på vannet og til sjøs

 

 

  Bærekraftsmål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling     

 •  Vi skal samarbeide med sentrale aktører for å realisere bærekraftige og kostnadseffektive   miljøløsninger
 •  Vi skal være ne aktiv pådriver for sirkulære forretningsmodeller ved å tilrettelegge for   etablering av ulike virksomheter med synergieffekter på våre bakareal
 •  Innenfor havnas fagområder skal vi ta initiativ til å tilrettelegge for økt samarbeid både   regionalt og nasjonalt

 

FANT DU DET DU LETTE ETTER?
Hopp rett ned til innholdet