Miljø

Vi skal ta en posisjon i det grønne skifte

I Harstad Havn strategiplan 2022-2026 sier vi at: 

Gjennom omstilling og utnyttelse av strategiske muligheter skal Harstad Havn ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet. Vi har som mål om å bli en av landets fremste havner innenfor miljø og bærekraft. Vi skal etablere «grønne kaier» gjennom digitalisering og ved fortløpende bytte ut vårt eget driftsmateriell slik at disse baserer seg på fornybare energikilder. Vi skal tilrettelegge for etablering av energiknutepunkt for fornybar energi i tilknytning til vår infrastruktur. Vår prismekanisme skal gjenspeile at det stilles tydelige miljøkrav til skip som ligger til kai og det skal legges til rette for at kravene er mulig å etterleve. Vi skal spesielt tilrettelegge for sirkulære forretningsmodeller som gjenvinn og resirkulering. Som et logistikknutepunkt og grunneier skal vi skape samarbeid mellom sentrale aktører i næringslivet for å realisere bærekraftige og gode miljøløsninger.

FANT DU DET DU LETTE ETTER?
Hopp rett ned til innholdet