Regulativ 2019

Priser
Brukervilkår

Avgiftskalkulator 2019

* Minstepris anløpsavgift kr. 220,- per anløp.

* Minstepris kaivederlag kr. 300,- per døgn.

* Minstepris avfall kr. 150,- per anløp.

*Minstepris ISPS kr. 75,- per anløp.

Byggesøknader sjø

Søknad med veileder