Lover og forskrifter

Harstad Havn er Harstad kommunes havnefaglige organ og skal tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport samt utøve den myndighet og forvaltningsoppgaver som er tilrettelagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

 

Forskrifter

Farvansavgift
Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy (gjeldende fra 1.juli 2022)
Forskrift om kommunal saksbehandlingsgebyr
Harstad og Ibestad kommune – forskrift om bruk og orden i havner og farvann

 

Lover 

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
Kommuneloven

 

FANT DU DET DU LETTE ETTER?
Hopp rett ned til innholdet