Nyheter

HK

Høring – Forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy – Harstad og Ibestad kommune

Harstad Havn KF sender på vegne av Harstad kommune og Ibestad kommune med dette på høring forslag til ny lokal forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsbåter.

LES HØRINGSBREVET – KLIKK HER (åpner ny fane).

Lokal forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 21.juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (Havne- og farvannsloven) § 8 og § 51.

Forutsetning for forslaget til forslag til forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøy

Alle forskriftene skal ta hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. I tillegg skal de sikre effektiv og sikker havnevirksomhet.

Kystverket har utarbeidet en mal som benyttes til utarbeidelse av forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøy.

Behovet for å innføre fartsbegrensning i sjøen skyldes trafikkgrunnlag, trange farvann og faste fortøyningsarrangement. 5 knops fartsbegrensning kjennetegnes ved typiske skjermede innaskjærs miljø med høy attraksjonsverdi for rekreasjon, opphold, naturopplevelser, fortøyning og ankring. Det er naturlige områder som badeplasser, marinaer, bryggeanlegg og farvann med særskilt sårbart miljø eller dyreliv. Avstanden fra land vil være ut fra en helhetsvurdering.

Den endelige forskrift vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Høringsinstansene bes selv å vurdere behovet for å forelegge høringene for underliggende/andre aktuelle organer/organisasjoner eller personer.

Høringsfristen er satt til 20.03.2022

Vår saksbehandler Lennart Jensen kan kontaktes på tlf. 90 77 39 08 eller pr e-post: lennart.jensen@harstad.kommune.no

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet