Kategori: <span>Nyheter</span>

Harstad Havn KF sender på vegne av Harstad kommune og Ibestad Kommunde ut ny lokal forskrift om anløpsavgiften på høring. Forskriften kan leses i vedlagt link. Høringsfristen er satt til
   04/04/2016
Harstad Havn har fått ny havnebåt. Havnebåten har fått navnet «Ann-Sylvi». Den er døpt etter Ann-Sylvi Hansen, som jobbet flere tiår i Harstad havn, fram til hun gikk av i
   09/03/2016
Nå er kaien på Seljestad ferdigstilt og kan benyttes til alle ønskelige formål. Kaien er 270 meter lang med en betong kai beregnet for laste/losse operasjoner på 50 meter. Vektspesifikasjonen
   27/05/2015
Kystverket og Harstad kommune samarbeider om å rense havnen for miljøgifter i sedimentene og utbedre farleden i Harstadboten. De forurensede massene skal legges i et strandkantdeponi på Seljestad. Harstad havn
   05/04/2013
Hopp rett ned til innholdet