Harstad Havn

Harstad Havn - ledende logistikknutepunkt i Nord-Norge - foretrukket av fremtidens verdiskapere

 • Nyheterokt 20@ 17:29

  IKLØ – Sør Troms

  Det har vært gjennomført interkommunal lederøvelse (IKLØ) onsdag 19 og torsdag 20. oktober for Sør-Troms interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) i Harstad. Formålet med IKLØ er å vise om den kommunale og interkommunale beredskapen og samarbeidet med Kystverket fungerer etter forutsetningen i den interkommunale beredskapsplanen. Øvelsen tok sikte på å trene og motivere ledelsesapparatet i IUA. Målgruppen for denne øvelsen var å+

 • Overtakelse SST3 (Norbasekaia)

  Torsdag 13.10.16 ble den reonverte kaia overtatt av Harstad Havn KF. Kaien fremstår som helt ny og vi gleder oss+

 • Harstad og Ibestad kommune – forskrift om bruk og orden i havner og farvann – høring

  Harstad Havn KF sender på vegne av Harstad kommune og Ibestad kommune med dette på høring forslag til ny lokal+