Nyheter

Vil du være med å utvikle ett av landsdelens mest spennende prosjekt?

Rødskjær havn og næringspark tilbyr attraktive næringsarealer til de sjøbaserte næringene i Hålogalandsregionen.  Nå bygges området ytterligere ut med nye næringsarealer, kai-infrastruktur og fremtidens energiløsninger.  Ferdig utviklet omfatter området 800 da næringsareal, samt topp moderne kai- og havnefasiliteter. Utbyggingen av Rødskjær pågår parallelt med byggingen av Hålogalandsvegen og Kystverkets mudring/ utdyping av Tjeldsundet.

Sammen gjør prosjektene Rødskjær til et sentralt knutepunkt for bedriftsetableringer og næringstransport sjø/vei, i landsdelen og Hålogalandsregionen. Harstad kommune og Harstad Havn KF har som mål for Rødskjær havne- og næringspark å skape aktivitet som bidrar til langsiktig, bærekraftig næringsutvikling og derigjennom styrker sysselsetting og verdiskaping.

Nå ansetter vi prosjektleder for utbyggingsfasen i 100 % engasjement for 2 år.

Les mer om stillingen her: Prosjektleder 

 

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet