Nyheter

Varsku her

I forbindelse med mudringsarbeid på Larsneset havneanlegg vil det i tiden fremover foregå sprengningsarbeider. Oppstart vil være denne uken og frem til ca. medio april.

Dette gjøres for at det skal bli seilingsdybde langs hele kaia på -9,5 meter i henhold til Sjøkart 0. I tillegg skal grunne øst for kaia også sprenges ned til samme dybde.

Entreprisen har Sjøentreprenøren AS på vegne av Harstad Havn KF. Asplan Viak AS og Nyvoll Consult AS bistår oss med prosjektledelsen. Hele mudringsarbeidet er forventet ferdig innen mai måned.

Hurtigruten vil fortsatt ha fast anløpssted på Larsneset.

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet