Nyheter

Utfylling i Harstad havn

Harstad kommune skal etablere nytt kollektivknutepunkt i sentrum og skal i den forbindelse fylle ut et område i havnebassenget. Utfylling av område B er begynt (19.07.17) og det forutsettes ferdigstilt innen medio september. Mens arbeidet foregår, Kai 4 kan fortsatt brukes for å ta imot mindre fartøy mens store fartøy skal benytte kaia på Larsnes Sør.

For mer informasjon ring Havnevakta 77 00 12 12 eller epost havnevakta@harstad.kommune.no

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet