Nyheter

Utdyping og utvidelse av landstrømsanlegget ved Seljestad kaien

Vi har mudret kaien på Seljestad (270 meter) ned til -7m til-9m Kaien er også blitt Isps godkjent av Kystverket og har fått tildelt Statement number NOHRD-0026. Laste/losse  kaien på 50 meter har vektspesifikasjonen på 400 KN/m2 (40 tonn)nyttelast, 700KN(70 tonn) punktlast og 100 tonnakseltrykk . Pullertene er sertifisert for 50 tonn og belastning fartøy (kaifront) er på 250 KN/m på hele kai legden.

Vi har også økt strømkapasiteten fra 400V/160A til 400V/360A eller 230V/250A. Det er nå mulig å benytte seg av landstrømlangs langs hele kaifronten.

Fartøyer som ønsker å benytte kaien bes kontakte Harstad havnevakt på epost havnevakta@harstad.kommune.no telefon 77001212 eller på Vhf kanal 12 (0600 – 1530).

 

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet