Nyheter

Utbedring og stabilisering av flytemolo juni 2019

Harstad Havn KF vil igjen beklage overfor alle våre kunder at flytemoloen har hatt noe større bevegelser enn forutsatt ved uvær fra nordøst. De siste tre månedene har vi sammen med leverandøren Marina Solutions AS arbeidet med å finne gode løsninger som gjør marinaen sikker. Etter mye ingeniørarbeid, utvikling og testing er det nå besluttet å gjennomføre en rekke tiltak med oppstart 19 juni 2019:

– Montere dempelodd på ankerlinene, 35 stk lodd (1,5x1m) a`1900 kg
– Montere 5 stk dempeplater under moloelementene
– Montere nye redningsleidere
– Reparere alle skadde utriggere
– Reparere skadde festebjelker/treverk
– Montere ny type stoppmuttere på utriggere slik at disse ikke «skrur seg ut» ved bevegelse
– Endre størrelse på båser og plassering etter HHKF sitt ønske/nye fortøyningsplan
– Montere nye faste fortøyningsfester/pullerter på flytemoloen for mer stødig fortøyning av båter
– Montere flere fortøyningsøyer på utriggere, slik at båteiere får flere festepunkter

I tillegg vurderes det å legge ut en tung flytebrygge på innsiden av moloen og parallelt med denne for de største båtene. Dette skal opp som sak for havnestyret 25. juni 2019.

En av årsakene til skadene som oppstod på båtene i uværet var mangelfull fortøyning av mange båter. Dette vises tydelig på de filmene vi tok. Vi vil sterkt oppfordre samtlige båteiere å studere fortøyningsinstruksen som er oppslått på veggen på alle moloelementene. Husk at du i et flytende anlegg skal fortøye helt stramt slik at båten følger bevegelsene i anlegget og ikke ligger og rykker. Sett overdimensjonerte strekkavlastere i gummi på alle fortøyningsliner. Bind fortøyningene fast i bryggene, ikke bruk sjakkel! Sjakler tærer på aluminiumen, sliter på tauene og lager unødig støy.

Til dere alle – ta kontakt med oss hvis det er noe dere lurer på eller trenger hjelp til! Vi ønsker alle en fin båtsesong og et trygt opphold i vår marina fremover.

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet