Innføring av vogntogparkering på merket areal Stangnes
Harstad Havn KF (HH) etablerte 01.01.2014 parkeringsplasser for vogntog merket/skiltet areal på Stangnes. Vi har i denne forbindelse engasjert Harstad kommune ved parkeringskontoret til å føre tilsyn med vårt parkeringsareal på Stangnes. Dette vil si at vogntog som ikke har anskaffet seg parkeringstillatelse hos HH vil bli bøtelagt.

Parkeringsplassene er beregnet for kunder med avtale, og vil ikke bli leid ut for korte tidsrom.

Parkeringskontoret starter å føre tilsyn fra og med 01.02.2014, kunder som ikke har avtalt leie av parkeringsplass risikerer kontrollavgift.

Priser for parkering
Priser for parkering på HH sitt område er delt i to grupper; kunder som betaler vognvederlag i HH og kunder som ikke betaler vognvederlag. For kunder som betaler vognvederlag vil leie av parkeringsplass for lastebil, henger og en personbil bli på kr 500,-, for kunder som ikke betaler vognvederlag blir prisen på kr 800,-. Hvis det er aktuelt å leie plass for kun lastebil eller ekstra henger kommer dette på henholdsvis kr 250,- og kr 400,- i tillegg, alle priser er eks moms og per måned.

Innrapportering av kjøretøy for leie av parkeringsplass
For kunder som ønsker å leie parkeringsplass ønsker vi en skriftlig bestilling. Denne må innholdet registrert reg.nr. på lastebil, henger og eventuelt på personbilene til sjåfører som vil være aktuelle for å kjøre vogntoget og fakturaadresse for leien. Søknaden om leie av parkeringsplass og eventuelle spørsmål kan sendes til havnevakta@harstad.kommune.no

Kart over parkeringsområdet på Stangnes

1389266506818.MaxSize.w-1200.h-1200.Save.img