Loading...
0
Vår kalkulator beregner estimert kostnad for kaivederlag, farvannsavgift, sikringsvederlag og avfallsgebyr. Andre vederlag kan komme i tillegg og det er kun reell faktura som gjelder. Vi tar forbehold om feil i kalkulatoren.

Viser til gjeldende Prisregulativ og Forretningsvilkår

ESI-score
Total ESI-score f.o.m 25 til 50 gir 20 % rabatt på farvannsavgiften
Total ESI-score f.o.m 50 eller mer gir 40 % rabatt på farvannsavgiften

Total ESI-score f.o.m 25 til 50 gir 20 % rabatt på kaivederlag
Total ESI-score f.o.m 50 eller mer gir 40 % rabatt på kaivederlag