Skipsavfall

Beskrivelse av havnen

Harstad Havn KF er en kommunal havn som forvalter Harstad kommunes sjøareal, Daglig leder og ansvarlig for avfallshåndteringen er havnesjef Ivar Hagenlund, vi er en stamnetthavn med er brett spekter av oppgaver som trafikkhavn, fiskerihavn og gjestehavn, og med regionale funksjoner i forhold til IUA-beredskap og basefunksjoner for oljevirksomheten. Vi har ca. 6400 anløp, 700 000 tonn gods og 550 000 passasjerer.

I henhold til forskrift om begrensning av forurensing kapittel 20, har Harstad Havn KF etablert mottaksordning for avfall og lasterester for skip og andre brukere av våre fasiliteter. Disse er nå utvidet til å dekke fiskeanlegget, havnebygget, hurtigbåtene, gjestehavnen, Stangnes, Harstadsjøen Marina i tillegg til miljøkontaineren. Avfallshåndteringsplanen er utarbeidet i samråd med Hålogaland resursselskap (HRS) og brukere av havnens avfallsmottak. 

Alle skip skal levere avfall i mottaksstasjoner med mindre de har en akseptabel lagringskapasitet som gir grunnlag for levering i neste havn.

All avfallslevering som skjer på Harstad havn sine kaier skal gå via Harstad Havn KF.

Mottaksanleggenes plassering

Gjeldende avfallsplan for Harstad Havn KF

For spørsmål til avfallslevering eller gebyrsystemet Harstad, kontakt havnevakta på epost havnevakta@harstad.kommune.no eller telefon 77001212.

Ferskvann


I Harstad havn har vi mulighet for å levere vann på flere av våre kaier. Larsneset, Seljestad, fiskerianlegget i Harstadboten, Stangnes kai 2 og på Stangnes kai 3. I tillegg kan vi på sommerstid levere vann på kai 2,3,4, havnepromenaden og fiskekaien.

Landstrøm


I Harstad havn har vi mulighet til å levere strøm på flere kaier.
For spørsmål om levering av strøm, kontakt havnevakta på epost havnevakta@harstad.kommune.no eller telefon 77001212.

Priser
Se vår prisliste.

Bunkers


Gangsåstank er tankanlegget for større fartøyer i Harstad. Det driftes av Statoil Fuel And Retail AS og eies av Statoil, Esso og Shell.  De leverer GO 11 500ppm på sommeren og GO 12 på vinteren. Leveranser av andre produkter skjer med bil.

Gangsåstank, Mercurveien 88, 9408 Harstad, Telefon 77 05 78 30, Vakttelefon 950 50 462

Esso Minol
I fiskerihavnen i Harstadboten finner du et bunkeranlegg som leverer Avgiftsfridiesel, anlegget er ubemannet og kan ta i mot båter med 2,5m dypgående.
Kart

Bestmarin
I Harstadboten finner du Bestmarin de leverer diesel og bensin til fartøyer fritidsbåter
Adresse: Skoleveien 12, 9407 Harstad, Telefon 77 00 05 80
Kart