Nyheter

Informasjon til våre brukere av Larsneset/hurtigrutekaien

Drift Larsneset ved Hurtigruteanløp.

Det er for tiden stor aktivitet på Larsneset hvor Harstad Havn bygger en helt ny kai, samtidig pågår
det rivning av bygg – og etter hvert oppføring av nye bygg. Det er etablert gjerder inn mot
anleggsområdene med nødvendige sikkerhetssoner.

Harstad Havn skal drifte Hurtigrutens anløp som normalt i byggeperioden og Hurtigruten vil anløpe
Larsneset nord inntil ny kai er ferdig på Larsneset sør.

Tilgangen til Hurtigruten på Larsneset nord vil nå kun være via nordsiden av bygningen og dette
gjelder da både for personell (gående), kjøretøy som skal med Hurtigruten samt godstransport.
Dette innebærer at Harstad Havn må begrense unødvendig trafikk inne på kaiområdet, spesielt ved
Hurtigrutens anløp.

Dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.I hovedsak består endringen av en ny sperring inn til Havneområdet hvor av/påstigning for reisende
med Hurtigruten skal foregå. Dette gjelder også Taxi.

Unntak vil gjøres for passasjerer med spesielle behov. Kontakt havnevakten på stedet for
avklaring.

Se oversikt på vår organisering på Larsneset nord under.

Dette vil være situasjonen inntil Hurtigruten flyttes til vår nye kai på Larsneset sør.

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet