SØKNAD

I skjemaet under kan du søke om båtplass i Harstadsjøen marinaen.

Det faktureres et saksbehandlingsgebyr tilsvarende 1 arbeidstime (se priser, punkt 3.4.3).

Ved søknad står du på venteliste og du blir kontaktet når det er ledig plass. Du får bekreftelse på mottatt søknad via epost. Påse at du oppgir riktig epostadresse.

OBS: Har du ikke båt og kjenner ikke til størrelsen på båten du skal skaffe deg? I felten “båttype” velger du “annet”. Du kan gjerne stipulere størrelse på båten, dersom du ikke kjenner til dette så fyller du inn “0” i alle ukjente felt vedrørende båten. Skriv gjerne en kommentar i feltet “Andre opplysninger eller ønsker”.

ALLE FELT MERKET “FELTET KREVES” MÅ FYLLES UT FOR Å KUNNE SENDE INN SØKNADEN, MAN MÅ OGSÅ HUKE AV AVKRYSNINGSBOKSEN “JEG FORSTÅR…”.

Skal du søke plass for firma? Gå til søknadskjema for firma.


SØKNADSSKJEMA:

Fornavn (feltet kreves)

Etternavn (feltet kreves)

Fødselsnummer (6 siffer) (feltet kreves)

Adresse (feltet kreves)

Postnummer-/sted (feltet kreves)

E-post (feltet kreves)

Telefon (feltet kreves)

Båttype (feltet kreves)

Lengde i meter (feltet kreves)

Bredde i meter (feltet kreves)

Registreringsummer (feltet er valgfritt)

Forsikringsselskap (feltet er valgfritt)

Polisenummer (feltet er valgfritt)

Ønsker du å leie bod? (feltet kreves)

Andre opplysninger eller ønsker (feltet er valgfritt)

Jeg forstår at ved innsending av søknad så vil dette medføre saksbehandlingsgebyr (se punktet vedrørende saksbehandlingsgebyr).

OBS: Huk av i boksen "Jeg forstår.." for å sende inn søknad.