Nyheter

Rødskjær over enda ett hinder på vei mot realisering

Nærings- og fiskeridepartementet har trukket sin innsigelse i forbindelse med områdereguleringen for Rødskjær havn- og næringspark. Det er Harstad havn og Harstad kommune fornøyd med.

Harstad kommune og Harstad havn har lenge jobbet for å utvide industriområdet på Rødskjær. Det inkluderer fylling i sjø til nye næringsområder og nye havnefasiliteter. Utvidelsen tilsvarer ca. 850 mål, som vil medføre et totalt samlet areal på cirka 1000 mål.

En slik utvidelse krever en områderegulering, og i denne forbindelse så leverte Fiskeridirektoratet inn en innsigelse mot planen, da en verdifull ålegresseng vil gå tapt som følge av utfyllingen i Tjeldsundet.

Nærings- og fiskeridepartementet har etter en helhetsvurdering kommet til at de positive næringsmessige konsekvensene er av en slik karakter at de vektlegges i deres vurdering. Nærings- og fiskeridepartementet vil derfor ikke opprettholde innsigelsen fra Fiskeridirektoratet.

Vi er svært fornøyde med at innsigelsen er trukket, sier havnedirektør Anne Britt Bekken og kommunedirektør Hugo Thode Hansen. Nå fortsetter arbeidet med å ferdigstille reguleringsplanen.

Dette er en viktig satsing fordi Harstad har behov for sjønære næringsareal med gode havnefasiliteter. Nå kan vi utvikle Rødskjær for aktører som etterspør denne typen næringsareal . Satsingen på Rødskjær vil bidra til  flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i regionen

 

 

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet