Nyheter

RO-RO anlegg Stangnes

Rampen er 21,7 meter lang, 20 meter bred og med en helningsgrad på 3,72 grader, toppen på rampen er 2 meter over sjøkart null. Rampens nyttelast er 10 tonn/m2, den er fendret med dekk på 3 meter i diameter.

Teknisk beskaffenhet

 

Ro-Ro rampen er bygd på kanten av en fylling og det er 2 meter dybde i fronten av rampen. Fyllingen skrår i 45 grader ned til ca. 10 meters dybde. Dybdeforholdene ved rampen og Stangnes kai 3 er mellom 8 og 10 meter.

Situasjonsbeskrivelse

Det er gode fortøyningsmuligheter ved Ro-Ro rampen. I skissen under er det vist avstander mellom pullerter, rampe, kai, fyllinger og flytebrygge.

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet