Nyheter

Renovering av betongflytebrygger

De eldste betongflytebryggene til Harstad Havn KF er nå tatt opp og skal rehabiliteres.

Følgende arbeid skal utføres:

* Rengjøring
* Utbedring av betongskader
* Utskifting av elektrisk anlegg
* Utskifting treglider
* Nye utriggere på begge sider
* Nye lysmaster
*Alt av fortøyningsmateriell utskiftes/etterses

Arbeidet skal være ferdig til våren og vil være en del av nye Harstadsjøen gjestehavn.

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet