Nyheter

Reparasjon av SST3 (basekaia)

Fakta om kaia
SST3 var ferdig sommeren 1985. Kaia er en cellespuntkai med fire spuntceller og mellomliggende delspunter. Samlet lengde på 66 meter, med betongdekke.
Byggherre for kaia var Statoil/Norsk Hydro. Kaia ble overtatt av Harstad Havn KF i 1998.

Skade på kaia
I september 2015 raste deler av østre spuntcelle ned i havet. Det viste seg at spuntcellene hadde betydelige korrosjonsskader, og etter en høststorm, med orkan i kastene, raste cellen ut i havet.

Anbud
Anbudet ble vunnet av Secora AS som har fått totalentreprise på å rehabilitere kaia. Prosjektet antas å ha fysisk oppstart april 2016 og byggetiden er satt til ca. 90 dager. Beregnet total kostnadsramme inkl. usikkerhet/mulige ukjente forhold er nå vedtatt av havnestyret til å være kr. 20 mill.

Beregnet ferdig
Kaien er beregnet ferdig 22.07.16.

Børge Olsen
Prosjektleder
01.06.16

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet