Personvern

1. INNLEDNING
Personvernerklæringen gjelder for denne nettsiden og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

 

Digital Havn AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Digital Havns grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

 

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

 

2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

 

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

 

3. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

 

A) OPPLYSNINGER VI FÅR GJENNOM BRUK AV TJENESTENE VÅRE
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

 

I) DIN ENHET OG INTERNETT-TILKOBLING:
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

 

II) BRUK AV TJENESTENE:
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

 

III) INFORMASJON OM POSISJON:
Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester.

 

B) OPPLYSNINGER VI FÅR FRA ANDRE KILDER
Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester og leveringstjenester, analyseselskaper, søkemotortjenester og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

 

C) INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

 

4. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 

A) FOR Å LEVERE OG FORBEDRE TJENESTENE VÅRE
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. Vi bruker personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

 

B) FOR Å UTARBEIDE STATISTIKK OG FORSTÅ MARKEDSTRENDER
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 

C) FOR Å FORHINDRE MISBRUK AV TJENESTENE VÅRE
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

5. DELING AV OPPLYSNINGER
Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til våre samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

 

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

 

6. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL UTLANDET
A) INNENFOR EU/ EØS
Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

B) UTENFOR EU/ EØS
Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

 

7. ADMINISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht GDPR art 18.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss.

 

8. SIKRING AV PERSONDATA
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

 

9. ENDRINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

 

10. RETT TIL Å KLAGE
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

 

11. KONTAKTINFORMASJON
Behandlingsansvarlig er daglig leder Andreas Larsen.
Epost: andreas.larsen@harstadhavn.no
Telefon: 909 96 634

FANT DU DET DU LETTE ETTER?
Hopp rett ned til innholdet