Nyheter

Ny hurtigbåtkai

Det bygges ny hurtigbåtkai i Harstad for sambandene Harstad – Tromsø og Vågsfjordbassenget. Det skal også legges til rette for en reservebåt.

Eksisterende kai 1 rives og det bygges ny kai med samme lengde på 123 meter med 100 års levetid.

Kaia har universell utforming, taktil merking, leidere, integrert landgang, varme i kaidekke og opplyst i henhold til regelverk.Det etableres bunkerstank på 50m3, septik, slopvann og søppelhandtering. Hurtigbåtene blir liggende på landstrøm med nødvendige fasiliteter som glidere og ferskvann.

Kaia er estimert ferdig 1. juni 2017. innenfor budsjettpris på kr. 30 mill. Entreprenør er SR Seaservice AS.

I tilknytning til kaia er det venterom for de reisende for hurtigbåter som gjør attraktiviteten for å reise med hurtigbåt større. Dette var ferdig i 2010. Begge disse prosjektene er i nært og godt samarbeid med Troms fylkeskommune.

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet