Nyheter

Medalje for lang og tro tjeneste

På havnestyremøte i dag ble Lennart Jensen tildelt medalje for lang og tro tjeneste. Denne medaljen deles ut av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel som er en av Norges eldste institusjoner med historie tilbake til 1809.

Norges Vel arbeider med bærekraftig næringsutvikling innenfor landbruk, marin sektor og fornybar energi. Målet er å fremme livskraftige lokalsamfunn både nasjonalt og internasjonalt. Metodene er de samme som ved etableringen i 1809: Samarbeid, kunnskapsdeling og næringsutvikling.

Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet i 1888 og første mottaker var Anne Kristine Knudsdotter, tjenestepike på Klækken Gård gjennom 46 år. Kriteriene for tildeling er de samme i dag som den gang, bl. a. følgende:

  1. Medaljen for lang og tro tjeneste kan tildeles arbeidstakere som har tjenesteforhold knyttet til virksomhet registrert i Norge.
  2. Arbeidstakeren må ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver/arbeidsgivergruppe i minst 30 år.
  3. Arbeidstakerens tjenesteforhold må hele tiden ha vært uklanderlig.

Lennart Jensen oppfyller disse kriteriene til fulle. Lennart har helt fra barnsben av hatt et varmt og bankende hjerte for havna i byen. Allerede som liten gutt var han med sin far på jobb, som da bl. a. førte Fløttmann-båten i indre havn. Selv startet han som ekstrahjelp og vikar helt tilbake til 1979, før han ble fast ansatt i havna 14.11.1985, for drøye 31 år siden. Lennart har hatt en imponerende karriere i bedriften der han begynte som havneinspektør, fortsatte med opprykk til trafikkinspektør, deretter forfremmet til havnekaptein, for så å bli tilsatt som havnesjef i 2010. På grunn av sykdom valgte han å trekke seg tilbake fra denne stillingen i 2012 og har, etter han kom tilbake i full stilling, arbeidet som senior rådgiver. I denne stillingen fungerer Lennart i praksis som assisterende havnesjef og han er med sin lange erfaring og brede kunnskaper om havna gjennom de siste 40 år en uvurderlig hjelp og støtte til havnesjefen og øvrig administrasjon, samt til havnestyret og Harstad kommunes utøvelse av sitt ansvar etter Havne- og farvannsloven.

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet