FAKTAOPPLYSNINGER

Harstadsjøen marina eies og drives av Harstad Havn KF. Marinaen er etablert på innsiden av 250 meter lang flytemolo, noe som gir gode liggeforhold hele året.

  • 5 elementer av 50 meters lengde, totalt 250 meter. Hvert element er 4,6 meter bred.
  • 3,5 meter høyde (2,9 meter neddykket, 0,6 meter fribord).
  • Hvert element veier 750 tonn, totalt 3750 tonn. I tillegg kommer forankring.
  • I hvert element 200 m2 lagerplass.
  • 64 båtplasser fordelt mellom 12, 10, 8 og 6 meter lange utriggere og bommer.
  • Strøm og vann
  • Anlegget kameraovervåkes
  • Alt vedlikehold utføres av Harstad Havn KF

Foto: Capitano.no


Boder under vannlinjen

PARKERING

Vi ber om at all trafikk til og fra Flytemoloen skjer via Smedgata.

Det er tillatt med korte stopp ved landgangen/teknisk hus. Dette er kun for av og på stigning, samt lasting og lossing av utstyr til båten din.

Ved parkering over et lengre tidsrom anbefaler vi at man parkerer i Ullagret (avstand ca. 200 meter). Avgiftsnivået på disse plassene er redusert i forhold til andre plasser som disponeres av Harstad Kommune. Pris for parkering på mandag – fredag fra kl. 0800-1400 er kr 22 per time (kr 132 per dag) og man står parkert gratis på både lørdag og søndag.


VEDTEKTER

Vedtekter for bruk av Harstadsjøen marina

PRISER

Leiepris og engangsinnskudd beregnes ut fra bredde på bås.

Innskuddet får man tilbake om man velger å si opp plassen.

Leie av bodplass beregnes ut fra areal.

Det er 3 måneders gjensidig oppsigelse fra neste månedsskifte.

Se priser her (åpner nytt vindu).


SØKNAD

Søknad om båtplass gjøres ved henvendelse pr mail: havnevakta@harstad.kommune.no. Søknadene blir behandlet fortløpende etterhvert som de kommer inn.

Ved søknad står du på venteliste og du blir kontaktet når det er ledig plass.