Nyheter

IKLØ – Sør Troms

Det har vært gjennomført interkommunal lederøvelse (IKLØ) onsdag 19 og torsdag 20. oktober for Sør-Troms interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) i Harstad.

Formålet med IKLØ er å vise om den kommunale og interkommunale beredskapen og samarbeidet med Kystverket fungerer etter forutsetningen i den interkommunale beredskapsplanen. Øvelsen tok sikte på å trene og motivere ledelsesapparatet i IUA.

Målgruppen for denne øvelsen var å trene IUA stabspersonell og annet nøkkelpersonell som er tilknyttet den kommunale beredskapen mot akutt forurensning.

Scenario denne gangen var kollisjon mellom to fartøy nord for Sandsøy med påfølgende nødankring og oljeutslipp.

Lennart Jensen

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet