Nyheter

Harstad Havn med ett godt resultat for regnskapsåret 2022

Havnestyret behandler 15. februar Harstad Havns årsregnskap for 2022.

4 Millioner kroner i pluss

Driftsregnskapet  viser et netto driftsresultat på 4 millioner kroner .

 For første gang over 40 millioner kroner i inntekt

Inntektene økte fra 33,8  millioner kroner i 2021 til 40 millioner kroner i 2022.

Dette skyldes økt aktivitet,  prisene ble ikke økt fra 2021 til 2022.

Med god kostnadskontroll og økte inntekter klarte havna å levere et positivt resultat til tross for økte finanskostnader.

Overskuddet brukes til investering og vedtatt bruk av disposisjonsfondet ble ikke nødvendig.

Disposisjonsfondet er pr. 31.12.2022 på 32 millioner kroner.

Total lånegjeld redusert fra 306 millioner kroner i 2021 til 300 millioner kroner ved utgangen av 2022

 

Styret og administrasjonen sier seg fornøyd med resultatet.

 

Havnestyret vedtar å bygge ny kai på Rødskjær

Harstad Havnestyre vedtok i dag å bygge ny kai på Rødskjær.

Beregnet kostnad er  40 millioner kroner.

Følger kommunestyret opp med positivt vedtak kan arbeidet med kaia være i gang i månedsskiftet april/ mai i år.

Dagens kai på Rødskjær er gammel og nedslitt og tilfredsstiller ikke dagens og morgendagens behov til en effektiv kai.

En fungerende kai på Rødskjær er et bærende element for videre utvikling av Rødskjær havn- og næringspark.

 

Kontaktperson Harstad Havn:

Havnedirektør Anne Britt Bekken

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet