Nyheter

Harstad Havn KF søker leder for Eiendoms-og driftsavdelingen

Harstad Havn KF (HHKF) er en sentral regionhavn lokalisert midt i Nord-Norges tettest befolkede region. HHKF har 8

ansatte, omsetter for ca. kr. 30 mill i 2019 og forvalter store havneverdier i form av kaianlegg og eiendom. Havna har

nasjonal betydning som stamnetthavn og har de senere årene investert mye i moderne infrastruktur. Vi har i flere år

opplevd en betydelig vekst innenfor alle våre satsingsområder og deltar i mange viktige nasjonale og internasjonale

fora som har fokus på utvikling av havn og tilrettelegging for sjøfarten og tilknyttede næringsaktører. Sammen med

Harstad kommune arbeider vi med å utvide regionhavnen med en av de større utbyggingene i landsdelen de neste

årene med prosjektet Nye Rødskjær havn og næringspark.

 

Vi søker en moderne og offensiv leder for eiendoms- og driftsavdeling for 100 % fast tilsetting.

 

Kontaktperson

Lennart Jensen, Konstituert havnesjef, tlf: 90773908, mobil: 90773908, lennart.jensen@harstad.kommune.no

Hugo Magne Kjelseth, Rådgiver rekruttering, mobil: 91533450, hugo@kjelseth.no

Noe du lurer på? Ta kontakt med våre kontaktpersoner!

For mer informasjon og innlogging for å søke digitalt følg denne linken: Ledige Stillinger

 

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet