Nyheter

Esso-Eiendommen

Vår eier Harstad kommune har signert avtale vedrørende kjøp av Esso sin eiendom i Samasjøen. Dette ble gjort uke 28. Eiendommen er ca. 36 mål.

Dette gir muligheter for åpning av «Stien langs sjøen» slik at det blir mulig å gå fra Trondenes til sentrum.

Videre er det attraktivt for Harstad Havn KF i og med at det er kai med noe bakareal. Kaia har dypgående på 11-12 meter over Sjøkartverkets 0-nivå. Det vil bli positivt tilskudd til den videre positive maritime utvikling i vår region. Kaia må opprustes med ny kaifront, ISPS, lys og landstrømsanlegg.

Dette vil gi havna muligheter til å tilby skip kaifasiliteter sentrumsnært til både fartøy som skal til verksted, skip som ønsker liggetid over et lengre tidsrom samt forsvarets båter.

 

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet