Nyheter

En merkedag for regionen, Harstad og havna.

Etter mange års planarbeid vedtok Harstad Kommunestyre masterplan for Rødskjær havn- og næringspark  30.mars.

Utbyggingen av Rødskjær er en sentral del av næringsutviklingen i Kommunen og også i regionen.

Formålet med utbyggingen er å etablere et attraktivt regionalt havne- og næringsområde for areal- og energikrevende næringer, med sjøtransport som en sentral transportform

Masterplanen er en langsiktig, strategisk plan for dette arbeidet, vedtaket  innbefatter  ja til en investering på 312 Mill kroner i første byggetrinn, i tillegg til at man allerede har bevilget MNOK 40 til ny kai.

 

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet