Minneord Ivar F. Hagenlund

Harstad Havn KFNyheter

Havnesjef Ivar F. Hagenlund døde i dag. Våre tanker går til hans ektefelle Britt som har mistet sin mann, barn har mistet en far og barnebarn har mistet en bestefar. Ivar har vært en markant … Read More

Esso-Eiendommen

Harstad Havn KFNyheter

Vår eier Harstad kommune har signert avtale vedrørende kjøp av Esso sin eiendom i Samasjøen. Dette ble gjort uke 28. Eiendommen er ca. 36 mål. Dette gir muligheter for åpning av “Stien langs sjøen” slik … Read More

Gratis wifi i gjestehavna

Harstad Havn KFNyheter

Harstad Havn KF har i samarbeid med vår eier Harstad kommune etablert gratis wifi for våre kunder, brukere og besøkende i gjestehavna. Området dekkes fra flytemoloen, Havnepromenaden samt gjestehavna. Koble deg til trådløst nett “hk … Read More

Avtale om drivstoffanlegg på Rødskjær

admin.hhkfNyheter

Harstad havn har undertegnet en avtale om etablering av drivstoffanlegg på Rødskjær med Knapphus Energi Nord AS. Anlegget vil bli etablert rett etter fellesferien, og er et samarbeid mellom Knapphus Energi Nord og Haukebøe Transport. … Read More