Minneord Ivar F. Hagenlund

Harstad Havn KFNyheter

Havnesjef Ivar F. Hagenlund døde i dag. Våre tanker går til hans ektefelle Britt som har mistet sin mann, barn har mistet en far og barnebarn har mistet en bestefar. Ivar har vært en markant … Les mer

Esso-Eiendommen

Harstad Havn KFNyheter

Vår eier Harstad kommune har signert avtale vedrørende kjøp av Esso sin eiendom i Samasjøen. Dette ble gjort uke 28. Eiendommen er ca. 36 mål. Dette gir muligheter for åpning av “Stien langs sjøen” slik … Les mer