Rydding i strandsoner

Harstad Havn KFNyheter

I dag har vi vært ute på oppdrag og det liker vi. Vi hentet søppel som har vært plukket og ryddet av Harstad båtforening i Hagan og Kjeøya, samt Stangnes båtforening i Hestvika. Kjempe flott innsats av … Les mer

Befaring i miljøsårbare områder

borgeolsenNyheter

Harstad Havn KF er også leder for det interkommunale utvalget mot akutt forurensning i Sør-Troms. I den forbindelse gjennomføres det årlig et betydelig arbeid for å gjøre de 8 samarbeidskommunene best mulig i stand til … Les mer

Infomøte Harstadsjøen marina

borgeolsenNyheter

Torsdag 16. mars inviterer vi til infomøte om Harstadsjøen marina. Sted: Thon Hotell Klokken: 1800 Det blir servering av kaffe.

Renovering av betongflytebrygger

borgeolsenNyheter

De eldste betongflytebryggene til Harstad Havn KF er nå tatt opp og skal rehabiliteres. Følgende arbeid skal utføres: * Rengjøring * Utbedring av betongskader * Utskifting av elektrisk anlegg * Utskifting treglider * Nye utriggere på … Les mer

Ny hurtigbåtkai

borgeolsenNyheter

Det bygges ny hurtigbåtkai i Harstad for sambandene Harstad – Tromsø og Vågsfjordbassenget. Det skal også legges til rette for en reservebåt. Eksisterende kai 1 rives og det bygges ny kai med samme lengde på … Les mer

Søknad om båtplass i Harstadsjøen marina

borgeolsenNyheter

Harstadsjøen Marina skal eies og drives av Harstad Havn KF. Marinaen etableres på innsiden av ny flytemolo (250 meter) som skal gi gode liggeforhold for båter hele året. Planlagt innflytnnigsklar til i slutten av juni … Les mer